Far-sighted

within the bearing and power transmission industry

Making things happen

within the bearing and power transmission industry

Good to work with

within the bearing and power transmission industry

Våra dotterbolag

Vi är experter och problemlösare inom
kullager och transmission och service till basindustri och gruvnäring.

Produkter och tekniska helhetslösningar för att lagra, driva och täta kring en axel. Det är vad vi erbjuder inom AxIndustries.

De huvudsakliga produktgrupperna är rullager och mekaniska transmissionskomponenter. Kunderna till våra bolag är såväl små och medelstora företag som globala ledare med en stor export. Inom detta område finns våra kunder både inom nytillverkning, service & underhåll samt eftermarknad.

Vi erbjuder professionell rådgivning och skräddarsydda lösningar som möter kundernas behov och gör hela försörjningskedjan effektivare.

Våra kärnvärden

Making things happen

Good to work with

Far-sighted

Making things happen:

Vi har en passion för affärer, vi utmanar, tar initiativ och ansvar för det vi lovar.

Good to work with:

Vi skapar tillit genom respekt för människor och relationer.

Far-sighted:

Vi driver aktivt förändringar ur ett hållbart perspektiv. Vi har en preferens för långsiktiga åtaganden gentemot kunder och leverantörer.

Vision

  • Att vara den bästa partnern för såväl kunder som leverantörer.
  • Attrahera de bästa medarbetarna…
  • Att vara det självklara valet för entreprenörer som överväger att sälja sina företag på den europeiska kullager- och transmissionsmarknaden